О школи

 

aaaa Наша школа почела је са радом 1970. год. под именом ОШ “29. новембар”. Под називом “Свети Сава” постоји од 1991. године. На почетку свог рада школа је бројала преко 1000 ученика. У последњих пар година смањује се број ученика због општег пада стопе наталитета и исељавања становништва из борске општине.
aaaaДанас школа има укупно 437 ученика, распоређених у 27 одељења. Школа има и два подручна одељења, у селима Доња Бела Река и Танда. Настава у матичној школи одвија се у две смене. У издвојеним одељењима само у преподневној смени.
aaaaНашу школу похађа велики  број ученика путника, који користе бесплатан аутобуски превоз из приградских насеља удаљених 7 километра и сеоских средина удаљених 20 километра.

aaaaУченици наше школе постижу запажене резултате на свим нивоима такмичења, од општинског до републичког ранга.
aaaaДан школе сваке године обележавамо пригодним свечаностима. Једна од традиционалних активности при обележавању Дана школе је расписивање конкурса (ликовни и литерални радови) на коме учествују и остале школе у граду. Наши ученици се радо одазивају и шаљу своје радове на расписане конкурсе.
aaaaНаша школа учествује у свим хуманитерним акцијама на нивоу града и шире. Редовно организује хуманитарне акције на нивоу школе у прикупљању књига, обуће и одеће за наше ученике.
aaaaОд четрдесет девет запослених у настави, тридесет четворо су професори, а петнаесторо су наставници. Школа има стручне сараднике, педагога и социјалног радника. У саставу наше школе су два издвојена одељења у селима Доња Бела Река и Танда. Имамо 25 учионица, библиотеку и радионицу. Фискултурну салу и спортске терене користимо заједно са ОШ “Бранко Радичевић”. Кухињу и трпезарију заједнички користимо са Школом за основно и средње образовање “Видовдан”. Зубну ординацију заједнички користимо са поменутим школама.
aaaaШкола од опреме поседује: 8 рачунара, лаптоп, камеру, ласерски штампач, комбиновани штампач, скенер, апарат за копирање, 2 телевизора, видео рекордер, 7 радио касетофона, пројектор, 3 графоскопа,  DVD, дијапројектор и епископ.
aaaaШкола се финансира из буџета Министарства просвете и спорта Републике Србије, а материјалне трошкове школе финансира  Скупштина општина Бор.
aaaaШкола сарађује са следећим културним установама: библиотека, Центар за културу, музеј и биоскоп. Сарадњу остварујемо и са образовним установама:  предшколске установе, основне и средње школе у граду и Републици Србији.
aaaaДа бисмо остварили своје идеје, били информисани и напредовали сарађујемо са: локалним медијима, Друштвом младих истраживача, Савезом извиђача, туристичким агенцијама, Српском православном црквом, Друштвом за интеграцију Рома, Савезом потомака ратника Србије 1912-1920., медицинским центром, Центром за социјални рад, Центром за тржиште рада, Центром за таленте, Црвеним крстом и спортским савезима.
aaaaУ опису радног места наставног кадра налази се и усавршавање. То се постиже посећивањем редовних и обавезних стручних семинара у оквиру разредне и предметне наставе.
aaaaУ протекле три године на  доквалификацији је било 50% наставника разредне наставе и два наставника предметне наставе. Сви су  стекли звање професора у својој области.
aaaaКабинет историје опремљен је следећим експонатима из националне историје: нумизматичка збирка, минеролошка збирка, фотографије старог Бора, примерци оружја из Балканског, Првог и Другог светског рата, етнолошка збирка, мини историјска библиотека. Кабинет поседује пројектор, фото апарат, 2 рачунара, скенер, штампач.
aaaaУ протекле три године опремљена је медијатека и обучени су наставници за њено коришћење. Наставници користе медијатеку за извођење своје наставе.
aaaa Пре почетка званичног уписа за нову школску годину са будућим ђацима-првацима и њиховим родитељима успостављамо контакт, тако што организујемо пригодан културно-уметнички програм у коме активно учествују и будући прваци.
aaaaПоред наставника, едукацију за превенцију болести зависности прошли су и наши ученици. Ученици су учествовали у квизу Буди слободан, расти здраво, као и у Еко квизу на ТВ Бор.
aaaaМисија наше школе је перманентно усавршавање наставника, родитеља и ученика и укључивање у све наставне програме и процесе у школи и ван ње, а све то у циљу унапређења наставе и међуљудских односа, као и јачања имиџа саме школе.

index-copy.jpg