Инклузија

Систематске промене и стратешка опредељења Србије ка развоју инклузивног друштва довеле су до значајних промена у приступу остваривања потреба и права деце из осетљивих друштвених група. Акценат је стављен на сагледање потреба сваког детета и проналажење начина и пружања подршке за обезбеђивање пуне укључености, односно остваривања права детета.

Реч инклузија значи “укљученост” и користи се, у ширем смислу, да означи процес укључивања у живот заједнице маргинализованих и искључених група, а у ужем смислу, њихово укључивање у процес образовања.

Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социо-економско порекло, сметње у развоју и инвалидитет, здравсзвено стање или било које друго лично својство појединца.

ШТА ЈЕ ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ?

Не постоје два иста детета,
неки су високи, док су други ниски,
неки су стидљиви, док су други отворени,
неки уче брзо, док су други спорији,
неки воле спорт, а други не,
неки су добри певачи, а други нису,
неки добро читају, а други не,
неки су немирни, други нису…

Свако је дете другачије и свако дете има потребу да
буде вољено и прихваћено.
Страх, предрасуде и незнање узрокују искључивање
оних који су другачији.
Желимо да наша деца знају да је у реду бити различит.
Сви смо једнаки у томе што смо различити.

ЗАШТО ЈЕ ИНЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ВАЖНО?

…То је људско право
*Сва деца имају право да уче заједно
*Не постоји ниједан законски ни професионално оправдан разлог за одвајање деце у образовању. Деца треба да буду заједно, са својим вршњацима, уз предности и користи за све

…То је квалитетно образовање
*Деца која су у инклузивном окружењу имају боља академска постигнућа
*Уколико постоје посвећеност и подршка, инклузивно образовање је ефикаснија градња образовних ресурса

…То је друштвени развој
*Сегрегација подстиче предрасуде и “учи” децу да буду уплашена и неинформисана
*Сваком детету је потребно образовање које ће му помоћи да развије социјалне везе и буде припремљено за редован живот
*Иклузивно образовање утиче позитивно на развој целог друштва и има потенцијал да умањи страхове и изгради пријатељство, поштовање и разумевање
*На друштву је велика одговорност за пружање једнаких могућности у остваривању права на рад свим особама.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s