Latest Event Updates

ПРЕДЛОГ УПИСА 2020/21

Posted on

 

ЕТШ Бор – презентација

ПРЕДЛОГ УПИСА 2020/21

Posted on

ПРЕДЛОГ УПИСА 2020/21

Posted on Updated on

ПРЕДЛОГ УПИСА 2020/21

Posted on Updated on

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР

Драги наши осмаци, цењени родитељи и старатељи, с обзиром да нисмо могли на уобичајен начин да вам се представимо, искрено се надамо да је ово адекватна замена и да ће вам помоћи у избору занимања. Ми смо за вас припремили описе свих смерова појединачно, што можете видети на нашем youtube каналу http://www.youtube.com/c/МЕШБор.

Пратите нас и даље, а оно што следи сутра је видео у коме ћете, осим информација о смеровима, имати прилику да видите и просторије школе и сазнати нешто ново о Ерасмус+ пројектима и другим пројектима школе.

Уколико неко жели да информације о школи, смеровима и пројектима погледа у форми power point презентације, то може урадити путем линка:

Нека МЕШ буде ВАШ прави избор!
Дођите код нас, ми смо ту за вас!

КОНКУРС

Posted on Updated on

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

расписујe

 

 

КОНКУРС

НА ТЕМУ МОЈА ПОРОДИЦА – МОЈА СЛОБОДА

 

 

 1. Циљ Конкурса

 

Циљ Конкурса је подстицање креативног изражавања ученика основних и средњих школа, видљивост и промоција ученичког стваралаштва у различитим областима креативних индустрија.

 

Категорије Конкурса

 

1.1.Литерарно дело –  есеј, песма, прича, литерарно дело у слободној форми, дужина до 2 стране, фонт 12

 

1.2.Ликовно дело – слободан избор технике рада уз могућност комбинованих техника

 

1.3.Фотографија- техника слободна, колор или црно/бела, формат JPEG

 

1.4.Музичко дело – аудио снимак композиције, слободан избор музичког жанра у трајању до 5 минута

 

  1. Видео запис – кратки играни, кратки документарни или кратки анимирани филм у трајању до 5 минута, формат MP4

 

 

2.      Учесници Конкурса

 

Право учешћа на Конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа у Републици Србији, као и ученици који похађају настaву по посебном програму образовно-васпитног рада на српском језику у допунским школама у иностранству.

 

У категоријама  1.1, 1.2. и 1.3.  предвиђено је индивидуално учешће.

 

У категоријама 1.4. и 1.5. могуће је индивидуално или групно учешће .

 

Група може бити и читаво одељење.

 

 

 

3.      Конкурсна документација

 

Учесници Конкурса своје радове треба да пошаљу у дигиталном формату мејлом на електронску адресу:

kreativni.konkurs@mpn.gov.rs

Пропратна конкурсна документација, послата као прилог у истом мејлу са радом/радовима, треба да садржи следеће податке:

 

  • име и презиме ученика
  • разред и одељење
  • конкурсну категорију и име рада/радова
  • назив школе
  • назив образовног профила/смера

   •     место школе

   •     контакт податке наставника – ментора или родитеља (мејл адреса и телефон)

 

4.      Рок за подношење пријава

 

Подношење пријава је 21.4.2020.-15.5.2020. године.

Пријаве пристигле након истека овог рока неће бити узете у разматрање.

 

5.      Вредновање радова

 

Начин вредновања и рангирања радова утврдиће Конкурсна комисија коју именује Oрганизатор Конкурса.

У свакој категорији биће изабрани победнички радови, и то:

 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру првог циклуса основног образовања
 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру другог циклуса основног образовања
 • победник за сваку конкурсну категорију у оквиру средњег образовања

   

6.      Објављивање резултата Конкурса

 

Резултати Конкурса и информације о наградама које обезбеђује Организатор ће званично бити објављене почетком јуна 2020.на сајту mpn.gov.rs

 

 

7.    Додатне информације

 

Учесници Конкурса подношењем конкурсне документације дају сагласност да Организатори Конкурса задржавају конкурсне радове, и могу да их користе у даљим активностима (публиковање, емитовање, путујуће изложбе, радионице и др.).

 

Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно. Учесник не стиче право на било какву накнаду од Организатора или било ког трећег лица по основу свог учествовања у Конкурсу, нити Организатор има право да од Учесника захтева било какву накнаду на име узимања учешћа у Конкурсу. Учествовањем у овом Конкурсу Учесници у целости прихватају ова правила.

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит

Posted on

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит

 

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

 

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

 

Од директора, наставника и стручних сараднике се очекује да мотивишу ученике да се у што већем броју, а у складу са техничким условима којима располажу, укључе у ово тестирање, како би добили правовремену објективну повратну информацију о свом постигнућу, која треба да им послужи као смерница за даље учење и припрему за завршни испит. Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато је неопходно подстицати ученике да самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

 

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.

 

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста “Упознај окружење за самопроцену знања” који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

 

                              Термини за онлајн тестирање

 

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

 

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

 

Потребно је да о свим активностима које се односе на онлајн тестирање у функцији припреме за завршни испит благовремено и на адекватан начин информишете ученике 8. разреда и њихове родитеље. Подсећамо на важност поштовања рокова који се односе на техничке припреме, што је неопходан услов за спровођење онлајн тестирања.

 

Веб место mojaucionica.gov.rs и платформа  Моја учионица TeslaEDU су на располагању наставницима и ученицима за реализацију наставе на дањину. Платформа представља алат за једноставније праћење учинка, оцењивање, праћење пристуства, дискусију, напредак ученика, једноставно приступање лекцијама, домаћим задацима, тестовима и комуникацију са ученицима. Уз могућност повезивања садржаја са других платформи као што је РТС Планета, Моја učionica – TeslaEDU представља јединствен систем који учење чини интерактивним. Све додатне информације и упутсва налазе се на наведеном веб месту.

 

 

Упис ђака првака 2020/2021.

Posted on Updated on

Упис ђака првака 2020/2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О
упис деце у први разред основне школе за ШКОЛСКУ 2020/2021.  годину

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године обавештавамо родитеље/друге законске заступнике деце о следећем:

 • Због актуелне ситуације и ванредног стања, упис деце у први разред, који почиње 1. априла, ове године почеће касније. Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01. априла 2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у школу преко Портала еУправа (https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/?fbclid=IwAR1IVl8gZXk7oZinYEcfcZttcVJ900d0PkHDbhHqjubMg_V83ibE6d9LoRo#pretraga )
 • На тај начин родитељи/законски заступници будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете (школа евидентира заинтересованост родитеља/законских заступника за упис детета у нашу школу)

Напомена : Уколико родитељ/законски заступник не искаже на овај начин заинтересованост, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

 • Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.
 • Након дефинисања датума уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација
 • (обавештење) о датуму уписа у основну школу.
 • По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга Заказивање термина за упис и тестирање, која ће омогућити родитељима/законским заступницима да једним доласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу, а након уписа, истог дана, психолог школе вршиће испитивање детета.
 • Преко апликације еУписа извршиће се повлачење података о ученику из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.
 • Уколико нисте у могућности да на овај начин извршите пријаву заинтересованости за упис детета у нашу школу, молимо вас да следеће податке:
 • ЈМБГ родитеља;
 • Име и презиме родитеља;
 • е-маил;
 • Телефон родитеља;
 • ЈМБГ детета;
 • Име и презиме детета

пошаљете на е-маил школе: pitajpedagoga.bor@gmail.com  како би школа у ваше име извршила пријаву.

 • Особе задужене за упис у први разред Марко Јовановић – педагог школе и Директор школе Мирјана Лазић
 •  Све информације можете добити у периоду од 10 до 14 часова на телефон 060-27-27-180 или на e-mail pitajpedagoga.bor@gmail.com

Такође вас обавештавамо о следећем:

 • Школске 2020/2021. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2013. године до 28.02.2014. године. Родитељи односно други законски заступници ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе

Распоред за период од 17.03 до 21.03

Posted on

Поштовани ученици и родитељи комплетан распоред за ученике од 1 до 8 имаћете на сајту школе сваке недеље.